Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG vervangt vanaf deze datum de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG is een Europese Verordening, dit houdt in dat de privacywetgeving straks op Europees niveau geregeld is: In heel Europa gelden dan dezelfde regels.
Vanaf 25 mei 2018 moet ook Aurelia Schoonheids- en pedicuresalon aan de nieuwe regels voldoen.

Hoewel veel eisen uit de AVG hetzelfde blijven als onder de Wbp, is er ook een aantal nieuwe en aangescherpte eisen. Zo heeft Aurelia onder de AVG een verantwoordingsplicht en krijgen cliënten van Aurelia meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Privacyverklaring op de website www.salonaurelia.nl.

Ook zullen al de cliënten van Aurelia bij hun eerstvolgende bezoek een toestemmingsformulier krijgen om in te vullen en te ondertekenen.